Bases Premis Capital de la Sardana 2020

BASES PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS CAPITAL DE LA SARDANA 2020

Els Premis Capital de la Sardana, atorgats per la Confederació Sardanista de
Catalunya, són un reconeixement a persones i entitats que han desenvolupat una
tasca de conreu, difusió i enaltiment de la sardana i la dansa tradicional.
Hi ha dues modalitats de guardons:

Medalles al Mèrit
• Sardanista, per a persones o entitats que s’han distingit per una
trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la
sardana

• Musical, per a persones o entitats que s’han distingit per una trajectòria
rellevant i continuada en la divulgació i promoció o composició de música
per a cobla.

• de la Dansa catalana, per a persones o entitats que s’han distingit per
una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la
dansa tradicional i popular catalana.

Premis Capital de la Sardana
• a la Dedicació, per a persones en àmbits generals que han
desenvolupat una feina constant a favor de la sardana o la dansa
• a la Continuïtat, per a entitats, concursos o aplecs adscrits a les
comissions d’aplecs que celebren 50, 75, 100, 125 anys. Els mereixedors
d’aquests guardons cal que comuniquin aquestes propostes a la
Confederació Sardanista de Catalunya dins del termini establert.
a Mitjans Audiovisuals, per a edicions discogràfiques, premsa, ràdio,
televisió, produccions cinematogràfiques, xarxes socials, etc.
• a Iniciatives Renovadores, per a persones o entitats que s’han
distingit per portar a terme propostes innovadores en el camp de la
sardana o la dansa.
a Estudis Sardanistes, per a persones o entitats que s’han distingit per
realitzar publicacions, investigacions, etc., en el camp de la sardana o la
dansa.

• La Comissió Capital de la Sardana pot premiar altres iniciatives que no
s’encabeixin en les categories suara esmentades.

Presentació de propostes.
Totes les entitats adscrites a les diverses federacions atorgants poden presentar les
propostes degudament documentades per correu electrònic a
info@confsardanista.cat o bé per correu postal a la Confederació Sardanista de
Catalunya, Pou de la Figuera, 15 08003 BARCELONA.
En les propostes hi haurà de constar el currículum sardanista de la persona o entitat
que la fan mereixedora de rebre la distinció, a més del nom i dos cognoms si la
proposada és una persona.
La data límit de recepció de les propostes és el 23 de febrer de 2020.
Selecció de les propostes rebudes.
La Comissió Capital de la Sardana, després d’estudiar i comprovar les dades,
decidirà entre les sol·licituds presentades les persones i entitats a les quals
s’atorgaran els guardons.
Per qüestions d’incompatibilitat ètica, no s’acceptaran propostes de persones que
formin part de la Comissió Organitzadora.
Publicació del veredicte.
Les persones i entitats elegides es donaran a conèixer el 21 de març en l’acte
institucional de la proclamació de Sant Feliu de Guíxols, Capital de la Sardana 2020.
Lliurament dels guardons.
El lliurament dels guardons tindrà lloc a Sant Feliu de Guíxols, el 12 de desembre de
2020, en un acte, els detalls del qual es comunicaran oportunament, en què també
hi haurà la presentació de la Guia Sardanista 2021, un concert de música per a
cobla, es farà la presentació de Balaguer com a Capital de la Sardana 2021 i es
nomenarà la Capital de la Sardana 2023.
Qualsevol cosa no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Capital
de la Sardana.
Barcelona, 07 de gener de 2020

1 comentari a “Bases Premis Capital de la Sardana 2020”

Deixa un comentari