Avis legal

Avís legal

Objecte de l’Avís Legal

L’Avís Legal regula les condicions d’accés i ús del lloc web www.sardanacat.cat , del qual és titular la Federació Aplecs Sardanistes Comarques Meridionals (CASCM) i de tots els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris.

La navegació per sardanacat.cat atorga la condició d’usuari de l’esmentat web a tota aquella persona que el visiti i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal i de les Polítiques de Privacitat i Cookies que se’n deriven, les quals poden modificar-se en el futur.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, de conformitat amb les lleis, els bons usos i aquest Avís Legal. L’usuari respondrà davant el titular del web o tercers dels danys i perjudicis que puguin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular d’aquest web és la CASCM, entitat de tercer nivell inscrita al registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya Les dades d’aquesta entitat són:

Fedració dAplecs Sardanistes Comarques Meridionals
Seu social : Avda. Carrilet, 29 – 43205 – Reus
Correu electrònic: info@confsardanista.cat
NIF : G43855881

Contingut del lloc web

A través de les presents condicions (d’ara endavant “avís legal”) es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça https://www.sardanacat.cat i els usuaris.

La utilització del lloc web, per part d’un tercer, li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

La informació continguda en aquest lloc web ha seguit les normes exigides per la legislació actual. L’ús del lloc és responsabilitat de l’usuari, i el contingut és responsabilitat de la FASCM, titular del web. El titular podrà modificar les condicions del lloc sense previ avís, i sense que això impliqui cap alteració en els compromisos adquirits fins a la data de la modificació.

No són responsabilitat del titular ni els problemes de connexió ni els errors que es puguin produir durant la connexió.

Tanmateix, el titular intentarà proveir la informació més fiable que li permetin els recursos i mitjans al seu abast, i malgrat no poder garantir l’absència total d’errades, ja siguin degudes a errors propis o de tercers.

La FASCM pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

La FASCM es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions d’aquest avís legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al lloc web haurà de llegir atentament aquest avís legal i la Política de Privacitat.

Ús correcte del lloc web i acceptació

L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els continguts i serveis que es prestin a través d’aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers.

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, la FASCM informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre.

L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la FASCM o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a la FASCM qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari, en cas de què hi hagués tal tractament, el durà a terme la FASCM en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest lloc web.

Menors d’edat

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, la FASCM garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

Drets d’autor, de propietat intel·lectual i altres drets

La Federació Aplecs Sardanistes Comarques Meridionals (FASCM) és propietària dels drets d’autor, propietat intel·lectual, i qualsevol altre dret que guardi relació amb els continguts d’aquest lloc web, excepte en aquells casos on s’expliciti que aquests drets pertanyen a terceres persones o institucions, i aquells en els quals es pugui indicar explícitament la renúncia a aquests drets.

Malgrat això, la FASCM autoritza i encoratja la reproducció de les informacions i activitats publicades en aquest web, sempre que s’esmenti la font. Igualment, també permet i fomenta l’ús d’aquelles fotografies del Banc d’Imatges que disposin de llicències de “Domini Públic” o d'”Ús i còpia esmentant l’autor”, quan es compleixin les condicions de llicència de cada fotografia.

Dades de caràcter personal

Per a l’adequat ús d’alguns serveis (gestió d’usuaris, inscripció a concursos, subscripció a Infosardana, etc), la Confederació Sardanista de Catalunya recull, emmagatzema i utilitza dades personals facilitades mitjançant els formularis d’aquest web o per correu electrònic.

Les informació detallada sobre aquest assumpte es recull a la nostra Política de privacitat