Bases Anella d’Or

Bases guardó ANELLA D’OR – 2021
• El Guardó “ANELLA D’OR 2021” té per finalitat premiar
i retre homenatge a la tasca d’un sardanista,
home, dona o entitat, que per la seva vocació al servei i al foment
de la sardana mereix ser proclamat/da sardanista exemplar.
• El premi consisteix en una placa commemorativa.
• Pot ser candidat al premi qualsevol sardanista sense
cap mena d’excepció, entenent per sardanista aquella persona o
entitat que comprèn allò que la sardana expressa i se’n fa ressò
amb amor i entusiasme.
• Poden presentar candidats al premi totes les entitats
de caire sardanista (agrupacions, colles sardanistes
comissions organitzadores, foments de la sardana, etc.),
i la mateixa Junta que atorga el premi.
• La presentació de candidats es farà mitjançant un
correu electrònic dirigit a: jordigrau54@gmail.com
• A cada sol·licitud de presentació de candidats constarà
correctament el nom, els cognoms, l’adreça i la població
del sardanista o entitat presentats, í a més a més, és relacionarà els
mèrits en virtut dels quals es considera que el fan mereixedor del
premi .
• El termini de presentació de candidats finalitzarà el
dia “ 30 de juny de 2021 a les 12 de la nit ”.
Cada entitat podrà formular únicament una proposta .
El lliurament del premi tindrà lloc el mes d’octubre de 2020 en
l’assemblea General de la Federació d’Aplecs Sardanistes de les
Comarques Meridionals.