Ajuda

  • En l’apartat de COMENTARIS, només cal posar nom i correu electrònic. Hi podeu posar les activitats sardanistes o bé de caire cultural de la vostra població. Aquestes activitats s’inclouran a l’apartat CALENDARI ACTIVITATS en el seu mes corresponent.

  • Podeu cercar qualsevol paraula per trobar els llocs de referència mitjançant la LUPA (cerca) en el menú te la forma d’una lupa. (Exemple : (pitgeu la lupa) : Si escriviu la paraula “Tarragona” us sortirà a la pantalla els llocs on es troba aquesta paraula. I per exemple veureu que aquesta paraula surt en els apartats GUIA D’APLECS i al CALENDARI  ACTIVITATS i també a TELÈFONS.