Bases del concurs de cartells d’aplecs 2024

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS D’APLECS  DE LA FEDERACIÓ D’APLECS SARDANISTES DE LES COMARQUES MERIDIONALS

OBJECTIU : Es promou a través d’aquest concurs anual la difusió dels cartells anunciadors d’aplecs, dels socis de la Federació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals. Els cartells anunciadors d’aplecs de l’any en curs seran exposats a sardanacat.cat i s’enviaran a la Confederació per a la seva publicació.

TEMÀTICA : Cartells d’aplecs.

FORMAT : L’obra haurà de ser inèdita i original, en format PDF, JPG o PNG i una resolució mínima de 300 ppp.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES : A 31 d’octubre es tancarà la recepció de cartells. I seran exposats a sardanacat.cat

Obligatòriament cada població votarà 3 cartells No es podrà votar a la pròpia Entitat. La Puntuació serà 3 punts per la més valorada, 2 punts per la segona  i 1 punt per la tercera.

Les votacions seran enviades  a fascomtarr@gmail.com  Es posarà: Número del cartell i Puntuació..

A 30 de novembre es tancaran les votacions.

El mes de desembre es comunicarà el guanyador, que serà el que hagi obtingut més puntuació.  El premi consistirà en una placa gravada amb el cartell guanyador.

El disseny quedarà en propietat de la Federació i es reserva el dret de publicació i difusió.

El premi s’entregarà a l’any següent en la primera assemblea..

La participació en el premi pressuposa l’acceptació integra de les presents normes i dels drets que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es resoldran a criteri de la junta.