Telèfons i webs

Correus – Webs – Telèfons  :

Federació Aplecs  Comarques Meridionals – (web) www. sardanacat.cat 655 677 643
Somsardana (web) www.somsardana.cat  
Somsardana – (info) coordinacio@somsardana.cat 933 197 637
Federació Aplecs Comarques Meridionals (Documentacions) fascomtarr@gmail.com 655 677 643
Federació Aplecs Comarques Meridionals – FASCOM (General) fascom@sardanacat.cat 610 881 597
Aplecs Barcelonaordinacio aplecsbcn@sardanista.cat  
Aplecs Girona aplecsgi@sardanista.cat  
Aplecs Lleida aplecsll@sardanista.cat  
Aplecs Tarragona fascom@sardanacat.cat  
Unió de colles secretaria@uniodecolles.cat  
Unió d’Aplecs Sardanistes de Catalunya  UASC fed.uasc@gmail.com  
Federació Cobles de Catalunya  coblescat@gmail.com  
Dansaires del Penedès dansairesdelpenedes.cat  
Cobla Reus Jove reusjove.blogspot.com/