El Vendrell – Aplec

El Vendrell  39è Aplec de la Sardana
17 juliol – Diumenge – 39è Aplec de la Sardana

Vespre: 19h
Lloc: Rambla del Vendrell
Mal temps: Se suspèn
Cobles:
Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Reus Jove.
T. 607 855 118 enjanmorros@hotmail.com