Galeria de Cartells – Concurs 2022

Galeria dels cartells de les Entitats que han fet l’aplec durant el 2022. Únicament seran vàlides les votacions d’aquestes Entitats. Les normes de la votació es descriuen en l’apartat “BASES DEL CONCURS DE CARTELLS 2022”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CARTELL RETIRAT

19

20

21

22

23

24

25

26

Bases premis Capital de la Sardana 2023


Els Premis Capital de la Sardana, atorgats per la Confederació Sardanista de Catalunya, són un reconeixement a persones i entitats que han desenvolupat una tasca de conreu, difusió i enaltiment de la sardana i la dansa tradicional.
Hi ha dues modalitats de guardons:
Medalles al Mèrit

 • Sardanista, per a persones o entitats que s’han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la sardana
 • Musical, per a persones o entitats que s’han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció o composició de música per a cobla.
 • de la Dansa catalana, per a persones o entitats que s’han distingit per una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la dansa tradicional i popular catalana.
  Premis Capital de la Sardana
 • a la Dedicació, per a persones en àmbits generals que han desenvolupat una feina constant a favor de la sardana.
 • a la Continuïtat, per a entitats, concursos o aplecs adscrits a les comissions d’aplecs que celebren 50, 75, 100, 125 anys. Els mereixedors d’aquests guardons cal que comuniquin aquestes propostes a la Confederació Sardanista de Catalunya dins del termini establert.
 • a Mitjans Audiovisuals o Mitjans de Comunicació, per a edicions discogràfiques, premsa, ràdio, televisió, produccions cinematogràfiques, xarxes socials, etc.
 • a Iniciatives Renovadores, per a persones o entitats que s’han distingit per portar a terme propostes innovadores en el camp de la sardana.
 • a Estudis Sardanistes, per a persones o entitats que s’han distingit per realitzar publicacions, investigacions, etc., en el camp de la sardana.
 • La Comissió Capital de la Sardana pot premiar altres iniciatives que no s’encabeixin en les categories suara esmentades.
 • Presentació de propostes.
  Totes les entitats adscrites a les diverses federacions atorgants poden presentar les propostes degudament documentades per correu electrònic a info@confsardanista.cat o bé per correu postal a la Confederació Sardanista de Catalunya, Pou de la Figuera, 15 08003 BARCELONA.
  En les propostes hi haurà de constar el currículum sardanista de la persona o entitat que la fan mereixedora de rebre la distinció, a més del nom i dos cognoms si la proposada és una persona.
  La data límit de recepció de les propostes és el 19 de febrer de 2023.
  Selecció de les propostes rebudes.
  La Comissió Capital de la Sardana, després d’estudiar i comprovar les dades, decidirà entre les sol·licituds presentades les persones i entitats a les quals s’atorgaran els guardons.
  Per qüestions d’incompatibilitat ètica, no s’acceptaran propostes de persones que formin part de la Comissió Organitzadora.
  Publicació del veredicte.
  Les persones i entitats elegides es donaran a conèixer el 18 de març en l’acte institucional de la proclamació de Sant Cugat del Vallès, Capital de la Sardana 2023.
  Lliurament dels guardons.
  El lliurament dels guardons tindrà lloc a Sant Cugat, el 16 de desembre de 2023, en un acte, els detalls del qual es comunicaran oportunament, en què també hi haurà la presentació de la Guia Sardanista 2024, un concert de música per a cobla, es farà la presentació de Manresa com a Capital de la Sardana 2024 i es nomenarà la Capital de la Sardana 2026.
  Qualsevol cosa no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Capital de la Sardana.

Bases del concurs de cartells d’aplecs 2023

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS D’APLECS  DE LA FEDERACIÓ D’APLECS SARDANISTES DE LES COMARQUES MERIDIONALS

OBJECTIU : Es promou a través d’aquest concurs anual la difusió dels cartells anunciadors d’aplecs, dels socis de la Federació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals. Els cartells anunciadors d’aplecs de l’any en curs seran exposats a sardanacat.cat i s’enviaran a la Confederació per a la seva publicació.

TEMÀTICA : Cartells d’aplecs.

FORMAT : L’obra haurà de ser inèdita i original, en format PDF, JPG o PNG i una resolució mínima de 300 ppp.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES : A 31 d’octubre es tancarà la recepció de cartells. I seran exposats a sardanacat.cat

Obligatòriament cada població votarà 3 cartells No es podrà votar a la pròpia Entitat. La Puntuació serà 3 punts per la més valorada, 2 punts per la segona  i 1 punt per la tercera.

Les votacions seran enviades  a fascomtarr@gmail.com  Es posarà: Número del cartell i Puntuació..

A 30 de novembre es tancaran les votacions.

A primers de desembre es comunicarà el guanyador, que serà el que hagi obtingut més puntuació.  El premi consistirà en una placa gravada amb el cartell guanyador.

El disseny quedarà en propietat de la Federació i es reserva el dret de publicació i difusió.

El premi s’entregarà a l’any següent en la primera assemblea..

La participació en el premi pressuposa l’acceptació integra de les presents normes i dels drets que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes normes es resoldran a criteri de la junta.

Cobles 2023

Bellpuig Cobla Representant: Francesc Saladrigues Direcció: Concepció Ramió Bellpuig T. 686 488 755 francesc@saladrigues.com

Ciutat de Cornellà Representant: Emilio Serrano Cornellà de Llobregat T. 654 226 413 i 654 728 358 cornellaCobla@hotmail.com
Ciutat de Terrassa Representant: Àngel Pujol Terrassa Coblaciutatdeterrassa /Cobla.ciutatdeterrassa T. 615 202 275 ciutatdeterrassa@Cobla.cat
Costa Brava Representant: Jesús Tarrida Direcció: Enric Espí Palafrugell T. 649 844 842 orquestracostabrava@gmail.com
Genisenca Representant: Jordi Saubí Direcció: Albert Prat Taradell T. 646 08 17 97 972 33 85 85 Coblagenisenca@hotmail.com
Jovenívola de Sabadell Representant: Jaume Prat Serra Direcció: Jordi Figaró Voltà Sabadell jovenivolasabadell /jovenivola T. 609 769 674 Coblajovenivola@gmail.com
La Principal de Tarragona Representants: Xavi Font i Núria Vilalta Direcció: Miquel Massana Tarragona T. 620 409 815 (Xavi) i 675 925 703 (Núria) laprincipaldetarragona@gmail.com
La Principal de Terrassa Representant: Arnau Torres Terrassa T. 644 854 485 Cobla@principaldeterrassa.cat
lo Castell Representant: M. Pilar Aristizábal Direcció: Xavier Roig Bellpuig T. 619 052 517 i 680 118 396 locastellCobla@gmail.com
Mil·lenària Representant: Galdric Vicens Direcció: Francesc Cassu i Frédéric Guisset Perpinyà T. 0033 669 037 388 Coblamil.lenaria@gmail.com
Premià Representant: Gaietà Piñol Direcció: Marcel Artiaga Premià de Mar T. 626 725 997 i 93 751 20 73 Coblapremia@hotmail.com
Reus Representants: Alfons Barneys i Francesc Xavier Artiol Direcció: Francesc Xavier Artiol Reus T. 679 414 909 (Alfons) 653 154 198 (Francesc X.) reusCobla@gmail.com
Selvatana Representants: Josep Farràs i Eliseu Quintana Direcció: Santi Escura Banyoles T. 609 394 380 info@selvatana.com
Tàrrega Representant: Josep Torres Direcció: Joan Farreny Tàrrega T. 609 389 991 Cobla@Coblatarrega.org
Baix Llobregat Representants: M. Mercè Navarro i Santi Diago Direcció: Jordi Vilaró L’Hospitalet de Llobregat T. 607 85 02 00 i 93 422 59 07 Coblabaixllobregat@gmail.com
Bisbal Jove Representant: Pau Feixas Direcció: Eduard Prats La Bisbal d’Empordà T. 646 707 819 i 671 701 839 bisbaljove@gmail.com
Ciutat de Granollers Representants: Joan Bigas i Camilo Suárez Direcció: Joan Gómez Granollers T. 697 486 998 i 697 641 680 cciutatdegranollers@gmail.com
Contemporània Representant: Jeroni Velasco Direcció: Marta Urzaiz Sabadell T. 619 677 500 info@contemporania.net
Jovenívola d’Agramunt Representant: Judit Bertran Agramunt T. 619 058 131 jovenivola@gmail.com repertorijovenivola@gmail.com
La Principal d’Olot Representant: Josep Ignasi García Olot T. 661 039 344 laprincipalolot@gmail.com
 
La Principal de Banyoles Representant: Josep Pareta Direcció: Jordi Sacristán La Bisbal d’Empordà www.principaldebanyoles.cat www.musicat.cat/CA/279144/ T. 617 602 346 972 640 271 meteobisbal@gmail.com
La Principal del Llobregat Representant: Ivan Babiloni Direcció: Marcel Sabaté Cornellà de Llobregat T. 629 417 377 representacio@lallobregat.cat
Lluïsos Cobla Representant: Carles Casanova Direcció: Enric Ortí Taradell T. 687 705 546 i 617 492 354 Cobla@lluisos.cat
Mediterrània Representant: Lluís Alcalà Direcció: Bernat Castillejo Barcelona T. 605 272 067 info@Coblamediterrania.com
Mirantfont Representant: Ramon Rius La Fatarella (Terra Alta) T. 620 189 528 i 977 413 499 mirantfont@yahoo.es
Osona Representant: Jordi Corderas Direcció: Jordi Corderas Sant Feliu de Codines T. 616 063 910 i 93 866 08 24 jordicorderassans1969@gmail.com
Sant Jordi – Ciutat de Barcelona Representant: Josep Antoni Sánchez Direcció: Marcel Sabaté Barcelona T. 609 315 735 info@Coblasantjordi.cat
Sol de Banyuls Representant: Philippe Guillaume – Sage (Fr) i Lluc Vizentini (Cat) – Direcció: Eric Louis Banyuls de la Marenda T. +336 46 45 12 04 (Cat) +336 81 82 58 64 (Fr) Coblasoldebanyuls@gmail.com

Berga Jove Representant: Joan Serra Direcció: Denis Rojo Berga T. 644 353 398 info@Coblabergajove.cat

Ciutat de Girona Representant: Joaquim Burjachs Direcció: Jesús Ventura Girona T. 690 641 661 info@Coblaciutatdegirona.com
Cossetània Representant: Josep M. Gual Direcció: Elisenda Vilarrubias Tarragona T. 607 381 693 cossetanialacobla@hotmail.com Web: www.cossetania.cat
Foment del Montgrí Representant: Marc Fa Direcció: Jaume Font Torroella de Montgrí T. 609 919 482 Coblafomentdelmontgri@gmail.com
La Flama de Farners Representant: Jordi Josep Fontanillas Direcció: Xavi Molina Santa Coloma de Farners T. 608 430 848 laflamadefarners@gmail.com

La Nova Vallès Representant: Alfred Llorens Direcció: Joan Gómez Sabadell /Cobla.valles T. 657 687 365 i 93 711 91 41 Coblalanovavalles@gmail.com

La Principal de la Bisbal Representant: Ferran Miàs Direcció: Francesc Cassú La Bisbal d’Empordà T. 626 058 761 603 664 431 ferran.mias@laprincipaldelabisbal.com
Maricel Representant: Marià Franco Direcció: Francesc Gregori Sitges T. 679 942 561 Coblamariceldesitges@gmail.com
Marinada Representant: Isaac Vilanova Direcció: Alfons Reverté Badalona T. 616 161 750 Coblamarinada@gmail.com

Montgrins Representant: Sixto Lara Carriquí Direcció: Jordi Molina Membrives Torroella de Montgrí T. 629 31 38 31 info@montgrins.com

Ressò dels dansaires del Penedès Representants: Xavier Pons i Joan Morros El Vendrell dansairesdelpenedes.cat/Cobla.resso T. 635 828 172 – 607 855 118 contacte@dansairesdelpenedes.cat Direcció : Carles Santiago
Reus Jove Representant: Eduard Sendra Direcció: Francesc Gregori Reus T. 639 394 419 reusjove@gmail.com
Sabadell Representant: Josep Valldaura Direcció: Bernat Castillejo Sabadell T. 649 111 357 contacte@Coblasabadell.com
Tres Vents Representant: Olivier Marquès Direcció: Dani Gasulla Perpinyà T. 0033 611 696 741 marquesolivier0210@orange.fr

REPRESENTANT DE LA COBLA
M. CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Telèfon: 93 640 97 33Mòbil: 686 105 182
coblaciutatdelesroses@gmail.com

El Vendrell – Concurs

El Vendrell

Cobla: Reus Jove.
9 octubre – Diumenge – 50è Concurs de colles
El Vendrell
Tarda: 17.30h
Lloc: A determinar
Vestidor: A determinar
T. 607 855 118 enjanmorros@hotmail.com