Bases del concurs de cartells d’aplecs 2022

La Federació D’aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals

Ha posat a disposició dels seus socis un nou incentiu per a la difusió dels  aplecs de sardanes. Es promou un concurs de cartells dels aplecs de les nostres comarques, per la qual cosa s’estipulen les següents bases per accedir al premi.

 • El concurs va dirigit a tots els socis de la Federació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals que editin un cartell anunciador del seu aplec durant l’any 2022.
 • El premi s’atorga a l’entitat organitzadora de l’aplec.
 • Els cartells s’han d’enviar a toni.nadal@gmail.com
 • El termini de recepció de cartells acaba el dia 30 de novembre.
 • Els cartells seran exposats a sardanacat.cat a partir de l’1 de desembre.
 • Les entitats organitzadores dels aplecs podran votar durant el mes de desembre. L’entitat no es podrà votar a si mateixa. La votació s’enviarà a toni.nadal@gmail.com
 • Els cartells estaran numerats i obligatòriament s’hauran de votar 3 cartells.
 • El resultat de les votacions es donarà a conèixer a primers de gener.
 • El premi s’entregarà el 2023.
 • El premi consistirà en una placa gravada amb l’escut guanyador i 300 €.
 • Els drets de còpia seran de propietat de la Federació d’Aplecs de Sardanes.