Bases premis Capital de la Sardana 2022

BASES PER A L’ATORGAMENT DELS PREMIS CAPITAL DE LA SARDANA 2022
Els Premis Capital de la Sardana, atorgats per la Confederació Sardanista de
Catalunya, són un reconeixement a persones i entitats que han desenvolupat una tasca de conreu, difusió i enaltiment de la sardana i la dansa tradicional.
Hi ha dues modalitats de guardons:

Medalles al Mèrit
Sardanista, per a persones o entitats que s’han distingit per una
trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la
sardana
Musical, per a persones o entitats que s’han distingit per una trajectòria
rellevant i continuada en la divulgació i promoció o composició de música
per a cobla.
de la Dansa catalana, per a persones o entitats que s’han distingit per
una trajectòria rellevant i continuada en la divulgació i promoció de la
dansa tradicional i popular catalana.

Premis Capital de la Sardana
a la Dedicació, per a persones en àmbits generals que han
desenvolupat una feina constant a favor de la sardana o la dansa
a la Continuïtat, per a entitats, concursos o aplecs adscrits a les
comissions d’aplecs que celebren 50, 75, 100, 125 anys. Els mereixedors
d’aquests guardons cal que comuniquin aquestes propostes a la
Confederació Sardanista de Catalunya dins del termini establert.
a Mitjans Audiovisuals o Mitjans de Comunicació, per a edicions
discogràfiques, premsa, ràdio, televisió, produccions cinematogràfiques,
xarxes socials, etc.
a Iniciatives Renovadores, per a persones o entitats que s’han
distingit per portar a terme propostes innovadores en el camp de la
sardana o la dansa.
a Estudis Sardanistes, per a persones o entitats que s’han distingit per
realitzar publicacions, investigacions, etc., en el camp de la sardana o la
dansa.


La Comissió Capital de la Sardana pot premiar altres iniciatives que no
s’encabeixin en les categories suara esmentades.

Presentació de propostes.
Totes les entitats adscrites a les diverses federacions atorgants poden presentar les
propostes degudament documentades per correu electrònic a
info@confsardanista.cat o bé per correu postal a la Confederació Sardanista de
Catalunya, Pou de la Figuera, 15 08003 BARCELONA.
En les propostes hi haurà de constar el currículum sardanista de la persona o entitat
que la fan mereixedora de rebre la distinció, a més del nom i dos cognoms si la
proposada és una persona.
La data límit de recepció de les propostes és el 20 de febrer de 2022.
Selecció de les propostes rebudes.
La Comissió Capital de la Sardana, després d’estudiar i comprovar les dades,
decidirà entre les sol·licituds presentades les persones i entitats a les quals
s’atorgaran els guardons.
Per qüestions d’incompatibilitat ètica, no s’acceptaran propostes de persones que formin part de la Comissió Organitzadora.
Publicació del veredicte.
Les persones i entitats elegides es donaran a conèixer el 19 de març en l’acte
institucional de la proclamació de Balaguer, Capital de la Sardana 2022.
Lliurament dels guardons.
El lliurament dels guardons tindrà lloc a Balaguer, el 17 de desembre de 2022, en
un acte, els detalls del qual es comunicaran oportunament, en què també hi haurà la presentació de la Guia Sardanista 2023, un concert de música per a cobla, es farà
la presentació de Sant Cugat del Vallès com a Capital de la Sardana 2023 i es
nomenarà la Capital de la Sardana 2025.
Qualsevol cosa no prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Capital
de la Sardana.
Barcelona, 07 de gener de 2022

Bases guardó “Anella d’Or”

El Guardó ANELLA D’OR 2022” té per finalitat premiar
i retre homenatge a la tasca d’un sardanista,
Pot ser candidat al premi qualsevol sardanista sense
cap mena d’excepció, entenent per sardanista aquella persona o entitat que comprèn allò que la sardana expressa i se’n fa ressò amb amor i entusiasme.

El premi consisteix en una placa commemorativa.

• Poden presentar candidats al premi totes les entitats
de caire sardanista (agrupacions, colles sardanistes,

comissions organitzadores, foments de la sardana, etc.),

La Junta de la Federació, no pot optar al guardó.

La presentació de candidats es farà mitjançant un
correu electrònic dirigit a:
jordigrau54@gmail.com

A cada sol·licitud de presentació de candidats constarà
correctament el nom, els cognoms, l’adreça i la població
del sardanista o entitat presentats, í a més a més, és relacionarà els mèrits en virtut dels quals es considera que el fan mereixedor del premi .

El termini de presentació de candidats finalitzarà el
dia “
30 de juny de 2022 a les 12 de la nit ”.

Cada entitat podrà formular únicament una proposta .

El lliurament del premi tindrà lloc  en l’assemblea General de la Federació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals que tindrà lloc a la població de Montblanc.